Käyttöehdot

1 § Soveltamisala, määritelmät
(1) Seuraavia ehtoja, sellaisina kuin ne ovat voimassa tilauksen tekohetkellä, sovelletaan verkkokaupan tarjoajan (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ja asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) väliseen sopimussuhteeseen. Jäsenten poikkeavia ehtoja ei tunnusteta, ellei Palveluntarjoaja ole nimenomaisesti suostunut niihin kirjallisesti.
(2) Asiakas on kuluttaja, jos hän ei tee ostosopimusta ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Yrittäjät puolestaan ​​ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä tai kumppanuuksia, jotka tekevät ostosopimuksen kaupallisiin tarkoituksiinsa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

§ 2 Sopimuksen tekeminen
(1) Asiakas voi valita tuotteen toimittajan tuotevalikoimasta ja sijoittaa sen ns. Ostoskoriin clickpainike "ostoskori". Kun olet valinnut haluamasi tuotteet ja clickKun painetaan kassalle, asiakasta pyydetään antamaan henkilötietoja ja valitsemaan maksu / lähetystapa. Tekijä clickKun painat painiketta "sitova tilaus", asiakas suorittaa tilauksen loppuun ja tekee oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jolla on velvollisuus maksaa kauppahinta. Asiakas voi tarkistaa ja muuttaa annettuja tietoja milloin tahansa ennen tilauksen lähettämistä.
(2) Kun tilaus on tehty, palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle automaattisesti luodun sähköpostivahvistuksen, joka sisältää kaikki tilauksen yksityiskohdat. Asiakas voi tulostaa sähköpostin käyttämällä toimintoa “tulosta”. Tämä automaattinen vahvistus dokumentoi vain tilauksen vastaanottamisen, eikä se merkitse oikeudellisesti sitovaa asiakkaan tilauksen hyväksymistä. Palveluntarjoaja voi hyväksyä tilauksen kolmen päivän kuluessa joko lähettämällä erillisen tilausvahvistuksen sähköpostitse tai toimittamalla tavarat.

§ 3 Omistusoikeuden varaaminen
Palveluntarjoaja säilyttää tavaroiden omistuksen, kunnes maksu on saatu kokonaisuudessaan.

§ 4 Hinta ja toimituskulut
(1) Kaikki hinnat ovat loppuhintoja, jotka sisältävät
Saksan myyntiverolain mukaan arvonlisävero. Asiakkailla, jotka ovat kuluttajia Euroopan unionin ulkopuolella, on oikeus verovapautukseen, kuten eurooppalaisiin liikekumppaneihin, joilla on voimassa oleva verotunnus   
(2) Toimituskulut ilmoitetaan ostotilauslomakkeessa. Lähetyskustannukset vastaa asiakas.
(3) Tavarat lähetetään postitse. Jos asiakas on kuluttaja, palveluntarjoajan on vastattava kuljetukseen liittyvästä riskistä.

§ 5 Maksutavat
(1) Asiakas voi maksaa vain etukäteen.
(2) Maksu on suoritettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen.
(3) Tavaroita ei lähetetä ennen maksun vastaanottamista.

§ 6 Lakisääteinen takuu addivakuudet
(1) Lakisääteisiä takuumääräyksiä sovelletaan kaikkiin tarjoajan tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Jos asiakas on yrittäjä, kaikkien tarjoajan toimittamien tuotteiden takuuaika on 12 kuukautta.
(2) Toimitetuille tavaroille erillinen takuu, lukuun ottamatta lakisääteistä takuuta, voi olla voimassa vain, jos se on nimenomaisesti ilmoitettu tuotteen tilauksen vahvistuksessa.

§ 7-vastuu
(1) Asiakkaat eivät voi nostaa vahingonkorvausvaatimuksia. Tämä ei koske vaatimuksia, jotka johtuvat ihmishenkien menetyksestä, ruumiinvammoista, terveydellisistä vahingoista tai olennaisten sopimusvelvoitteiden (päävelvoitteiden) rikkomisesta, samoin kuin muita vaatimuksia muista vahingoista, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta sopimusrikkomuksesta. palveluntarjoajan tai tämän laillisten edustajien tai edustajien kanssa. Sopimusvelvoitteet ovat välttämättömiä, jos niiden täyttäminen on välttämätön edellytys sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
(2) Jos olennaista sopimusvelvoitetta rikotaan, palveluntarjoajan vastuu on rajoitettava tyypillisiin ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, kunhan rikkominen johtui yksinkertaisesta huolimattomuudesta. Tätä ei sovelleta, jos vahingonkorvausvaatimukset johtuvat ihmishenkien menetyksestä, ruumiinvammoista tai terveysvahingoista.
(3) Edellä mainittuja vastuurajoituksia sovelletaan myös palveluntarjoajan laillisiin edustajiin ja edustajiin, jos vaatimuksia on esitetty suoraan heitä vastaan.
(4) Tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) määräykset eivät muutu.

8 § Loppusäännökset
(1) Saksan liittotasavallan lakeja sovelletaan kaikkiin asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin oikeussuhteisiin. CISG: n säännöksiä ei sovelleta.
(2) Palveluntarjoajan on pidettävä nämä ehdot ja muut sopimusehdot asiakkaan saatavilla tilausprosessin aikana. Asiakas voi tallentaa kaikki asiaankuuluvat tiedot lataamalla käyttöehdot ja tilausprosessin aikana kerätyt tiedot käyttämällä selaimen toimintoja.
(3) Sopimuksen kieli on englanti.
(4) Jos asiakas on kaupallinen elinkeinonharjoittaja, julkinen oikeushenkilö tai julkinen erityisomaisuus, kaikkien tämän asiakkaan ja palveluntarjoajan välisestä sopimuksesta johtuvien oikeusriitojen oikeuspaikkana on palveluntarjoajan asuinpaikka.
(5) Jos jokin näiden ehtojen kohta osoittautuu kokonaan tai osittain pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Tällöin virheellinen lauseke korvataan lakisäännöksillä. Jos tämä osoittautuu kohtuuttomaksi taakaksi jollekin sopimuspuolista, sopimusta pidetään kokonaisuudessaan pätemättömänä.

Tilanne maaliskuussa 2018
Olet tilannut tilauksen!
Tämä sähköposti on rekisteröity